Fotokonkurss Elu on lill - pärand niidul

Fotokonkurss soovib juhtida tähelepanu Eesti pärandniitudele ja -kooslustele, meie kõige liigirikkamatele, lillerohkematele ja ilusamatele maastikele. Sest iga lill, iga taim, elu selle kõigis avaldustes ja oma erilisuses on ime.

Elu on lill! Nii öeldakse siis, kui läheb hästi ja maailma enda ümber nähakse ilusa ja inspireerivana. Laiemas tähenduses viitab see ütlus elu sügavamale olemusele, elus olemisele üldse. Eesti looduses on imelisi paiku, mida me oleme harjunud võtma iseenesestmõistetavalt, mõtlemata nende „elus olemise“ eeldustele ja võimalikkusele. 

Projekti „Loodusrikas Eesti“ korraldatav fotokonkurss „Elu on lill – pärand niidul“ kutsub märkama, jäädvustama ja jagama Eesti looduse elurikkust.

Mis on pärandniidud ja -kooslused?

Need on looduslikud rohumaad: puisniidud ja -karjamaad, loopealsed, ranna-, lammi-, aru- ja soostunud niidud, mida on kujundanud järjepidev karjatamine ja niitmine. Kui looduslikud kooslused nagu metsad ja rabad ei vaja püsimiseks inimese abi, siis pärandkooslused püsivad üksnes inimtegevuse – niitmise ja karjatamise – abil. Hästi hooldatud pärandniidud on liigirikkamad kui mistahes teised kooslused väljaspool troopikat ning olulised pesitsuspaigad paljudele putukatele, lindudele ja loomadele. Neil on oluline tähtsus ka Eesti kultuuris ja maastikupildis.

Traditsioonilise maaelu hääbumise tõttu on viimase saja aasta jooksul Eesti pärandkoosluste hulk vähenenud (need on kas kinni kasvanud, võsastunud, metsistunud või pilliroostunud), seades ohtu nii koosluste endi kui ka neil elutsevate liikide püsimise Eesti looduses.

Võsa eemaldamise, puude harvendamise ja pillirootõrjega ning alustades uuesti alade niitmist või neil loomade karjatamist, anname võimaluse niidukamara tekkeks ning paljude taimeliikide tagasitulekuks.

Lihaveised Pulgoja rannaniidul, Pärnumaal. Foto: Karl Adami

TEEMAKATEGOORIAD:

 • Inimene ja pärandniit
 • Elurikkus niidul (kus on kujutatud liike neile omases keskkonnas)
 • Pärandkultuuri maastik (v.a põllumajandusmaastik)

VANUSEKATEGOORIAD:

 • Lapsed vanuses kuni 13 a (k.a)
 • Noored vanuses kuni 19 a (k.a)
 • Üldarvestus (vanus ei ole piiratud)

MINIKONKURSS SOTSIAALMEEDIAS


Ootame fotosid ja fotokollaaže, mis on markeeritud (ingl tag) teemaviitega #eluonlill. Sotsiaalmeediasse (Facebook ja Instragram) postitatud fotod ei konkureeri põhikonkursil, kuid parima pildi(seeria) autoreid ootab vägev üllatus!

Ootame konkursile fotosid nii niiduliikidest, pärandmaastikest kui ka inimese ja pärandmaastiku vahelisest seosest. Fotode esitamise tähtaeg on 30. september 2021. Võitjad kuulutakse välja hilissügisel.

 • Võistlusel võib osaleda vaid Eestis ülesvõetud fotodega.
 • Osaleda võivad kõik, v.a konkursi korraldamisega seotud isikud.
 • Konkursil osaleja võib esitada igas kategoorias kuni 10 fotot. Konkursile esitatud fotole tuleb lisada pildistamise aeg ja pildiallkiri.
 • Iga foto saab konkursil osaleda vaid ühe vanuserühma kategoorias, mille määrab pildi autor. Pildi võistluskategooriat on žüriil erandkorras õigus muuta.
 • Fotofaili pikema külje pikkus peab lastekategoorias osalemiseks olema vähemalt 3000 pikslit, noortekategoorias ja üldarvestuses osalemiseks vähemalt 4000 pikslit.
 • Foto ei tohi olla digitaalselt töödeldud. (Digitaalne töötlus on lubatud ainult lõikamiseks, suuruse muutmiseks ja vähesel määral heleduse, tumeduse ja kontrastsuse parandamiseks.) Lubatud ei ole elementide lisamine või nende eemaldamine, v.a tolmuplekkide eemaldamine või minimaalsete pildi olemust mittemuutvate elementide eemaldamine.
 • Lubatud failitüübid on JPG, JPEG ja PNG.
 • Fotokonkursil osalemisega annab võidufoto autor nõusoleku kasutada fotot konkursi ja selle tulemuste tutvustamisel meedias, projekti „Loodusrikas Eesti“ meediumites (sotsiaalmeedia, koduleht) ja ettekannetes (selle originaalkujul või kokkuleppel autoriga muudetud kujul) ning kaitsealade veebilehel www.kaitsealad.ee. Foto kasutamisel viidatakse foto autorile ja võimalusel autori poolt lisatud pildiallkirjale. Juhul kui fotot kasutatakse trükistes jt väljatrükkides, lepitakse autoritasus eraldi kokku. Kõik auhinnatud autorid saadavad korraldajatele originaalfaili.

Fotokonkursile esitatud fotode puhul hinnatakse nende atraktiivsust, kunstilisust ja tehnilist taset ning kasutusvõimaluste mitmekesisust. Tähtis on fotol paistva selge ja üheselt mõistetava seose olemasolu kategooria olemusega.

Žürii eeldab, et fotograaf on looduse pildistamisel pidanud kinni headest tavadest, looduskaitsereeglitest ja hooajalistest liikumispiirangutest, käitunud lugupidavalt pildistatavaga ning esitanud ausalt foto saamise loo. Žüriil on õigus jätta mõni auhind välja andmata või auhindu ümber jagada.

Võitjad valib välja žürii koosseisus:

 • Sven Začek, žürii esimees, tuntud loodusfotograaf
 • Joosep Matjus, rahvusvaheliselt tunnustatud loodusdokumentaalfilmide režissöör
 • Tanel Kosk, Pärandkoosluste Kaitse Ühingu liige
 • Kaidi Tingas, projekti „Loodusrikas Eesti“ kommunikatsioonijuht

Võistluse auhinnafond on 6600 eurot. Iga vanuserühma igas põhikategoorias valitakse žürii poolt välja kategooria võidupilt, II ja III koht alljärgneva auhinnafondiga:

 • üldarvestus ja noored vanuses kuni 19 a (k.a): I koht 500 eurot preemiaraha, II koht 300-eurone kinkekaart, III koht 150-eurone kinkekaart*
 • lapsed vanuses kuni 13 a (k.a): I koht 150 eurot preemiaraha, II koht 100 eurot preemiaraha, III koht 50 eurot preemiaraha

Lisaks antakse välja mitmeid eriauhindu.

Sotsiaalmeedia minikonkursil antakse välja parima niidu-suunamudija eriauhind.

* Kinkekaartide koostööpartner on Photopoint, kes annab välja oma eriauhinna (Fotokursus.ee veebikoolituse pakett) väärtuses 299 eurot.

Esita fotod konkursile

Teemakategooria

Vanusekategooria

Isikuandmeid kasutatakse vaid fotokonkursi võitjatega kontakteerumiseks. Andmeid muul moel ei kasutata.

Viimati uuendatud 28.06.2021