Keskkonnaamet tööandjana

Keskkonnaamet loob ja hoiab head elukeskkonda praegu ning mõeldes ka tulevastele põlvedele. Meie juures on Sul võimalus anda oma panus elukestva ja jätkusuutliku keskkonna säilimisse.

Hea tulevane kolleeg või praktikant!


Meie inimesed, enam kui 500 Keskkonnaameti töötajat, peavad väga väärtuslikuks seda, et nad saavad oma tööga hoida paremat elukeskkonda. Et meil oleks ka aastakümnete pärast puhast loodust, mida saame pärandada oma järeltulevatele põlvkondadele. See kõlab küll loosunglikult, kuid ühendab läbiva joonena meie väga mitmekülgseid ametikohti ning annab meie kõigi igapäevasele tööle mõtte ja sihi.

Väga hinnatakse kaaskolleegide toetust ja koostöötahet. See aitab lahendusi leida ka siis, kui tööalaselt tuleb rinda pista väga keeruliste ja pingeliste teemadega.

Oleme oma strateegia kavandis aastateks 2022–2025 sõnastanud ühe suure arengueesmärgina selle, et Keskkonnaametis töötavad asjatundlikud ja uuendusmeelsed inimesed. Tegelikult julgen öelda, et selle eesmärgi saavutamisega on meil juba praegu üsna head lood. Peame juhtkonnana väga tähtsaks ka seda, et me loome motiveeriva töökeskkonna, mis toetab järjepidevat arengut.
 
Paindlikud töö tegemise võimalused on saanud tänapäeval normiks. Pakume töökohta Sinu kodule lähimas Keskkonnaameti kontoris – meil on 28 kontorit üle Eesti. Kaugtöö on teadlik eelistus järjest suuremal hulgal meie kolleegidest. Virtuaalsed meeskonnad teevad tublisti koostööd ka veebikeskkondades ning see hoiab kokku mõõtmatul hulgal sõiduaega.

Julgustame Sind siduma oma tulevast tööelu Keskkonnaametiga.

Ootame Keskkonnaametiga liituma looduskaitse planeerimise juhtivspetsialisti.

Töökuulutusega saab täpsemalt tutvuda ja kandideerida talendipanga keskkonnas.

Palun saada CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 17. jaanuariks 2022.

Ootame Keskkonnaametiga liituma kaitsekorralduse spetsialisti.

Töökuulutusega saab täpsemalt tutvuda ja kandideerida talendipanga keskkonnas.

Palun saada CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 23. jaanuariks 2022.

Ootame Keskkonnaameti veeosakonnaga liituma vanemspetsialisti.

Töökuulutusega saab täpsemalt tutvuda ja kandideerida talendipanga keskkonnas.

Palun saada CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 23. jaanuariks 2022.

Ootame Keskkonnaametiga liituma Harjumaa büroo keskkonnakaitseinspektorit.

Töökuulutusega saab täpsemalt tutvuda ja kandideerida talendipanga keskkonnas.

Palun saada CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 13. veebruariks 2022.

Tutvu Keskkonnaministeeriumi ja valitsemisala ametiasutuste värbamise ja valiku korraga.

Ootame oma meeskonnaga liituma inimesi, kes kannavad meie organisatsiooniga ühiseid väärtusi.

Meie põhiväärtused on tulemuslikkus, hoolivus, koostöötahe ja usaldusväärsus.

Tulemuslikkus viitab meie tegevuse mõjususele.

Hoolivus väljendab meie toetavat, tähelepanelikku ning austavat hoiakut looduse, enda ja teiste inimeste suhtes.

Koostöötahe väljendab meie ehtsat kavatsust teistega koos tegutseda.

Usaldusväärsus väljendab meie ausust, sõltumatust, avatust ja järjepidevust.

Väljavaade. Foto: Maris Sepp
 • Me tunneme huvi oma kolleegi valdkonna ja tegevuste vastu, selleks võimaldame töövarjutamist.
 • Me harime ennast ja teisi keskkonna kaitse ja seal toimuva osas.
 • Me panustame oma inimeste harimisse, võimaldades erialaseid ja motiveerivaid koolitusi.
 • Me toetame erialase hariduse omandamist töö kõrvalt.
 • Toetame karjäärivõimalusi ja võimaldame oma inimestel areneda organisatsiooni sees ja haldusalas.
 • Me hoolime enda ümber olevatest inimestest ja keskkonnast.
 • Meie inimeste tervis ja turvalisus on meile olulised, seetõttu võimaldame põhjalikke tervisekontrolle ja vaktsineerimisi. Hüvitame prillide ostu 80 euro väärtuses.
 • Me innustame oma inimesi oma tervise eest hoolt kandma, hüvitades kvartalis 100 eurot tervise edendamiseks.
 • Me tunnustame ja väärtustame oma kolleegide tehtud tööd.
 • Me innustame koosolemist läbi heategevuslike ja kasulike ürituste, olles rohkelt looduse keskel ja kaasates ka oma pereliikmeid.
 • Me toetame pere- ja tööelu tasakaalustamist.
 • Me anname lapse 1.klassi minekul ja kooli lõpetamise puhul vaba päeva.
 • Kuigi oleme üle Eesti laiali, saame kokku ühistel üritustel (suveseminarid, sünnipäevad, aastalõpuüritused, matkad, spordiüritused jne).
 • Meil on kaugtöö tegija märgis ja peresõbraliku tööandja algmärgis.
 • Me usaldame oma meeskonda ega loe kontoritoolil istuvaid töötunde – oluline, et töö on tehtud ja kokkulepetest kinni peetud.
 • Me oleme paindlikud – pakume töökohta kodu lähedal ja võimaldame töötada kodukontoris.

2022. aasta praktikakonkursi kuulutame välja veebruari alguses.

Praktikante värbame Keskkonnaametisse üldjuhul avaliku konkursiga üks kord aastas. Konkursi kuulutame välja aasta alguses Keskkonnaameti kodulehel.

Ootame nii sisuvaldkondadesse kui ka tugiüksustesse praktikale üliõpilasi, kes tunnevad huvi Keskkonnaameti tegemiste ja tööprotsesside vastu ning valdavad eesti keelt kõrgtasemel ja vähemalt ühte võõrkeelt keskmisel tasemel.

Meie juures on praktika käigus võimalus:

 • rakendada ja arendada koolis omandatud teadmisi ja oskusi;
 • seostada teooriat praktikaga;
 • tutvuda erialale iseloomulike ülesannete ja töökeskkonnaga;
 • osaleda üksuste igapäevatöös.

Praktika Keskkonnaametis on tasustamata.

Lisateave praktikale kandideerimise kohta:

Jaanika Reitel

Klienditeenindus- ja personaliosakonna peaspetsialist

Loe meie praktikantide kogemuslugusid

2020. aasta sügisel käis meil praktikal Tartu Ülikooli loodusteaduste magistrant Linda Pall. Teda juhendas meie loodushoiutööde büroo spetsialist Britta Kalgan. Linda praktika oli niivõrd mitmekülgne ja põnev, et ta soovis oma kogemust jagada.

„Minu ootused praktikale olid lihtsad. Soovisin osaleda Keskkonnaameti igapäevatöös ja tegemistes, tutvuda tööülesannetega lähemalt ning kasutada ja täiendada ülikoolis omandatud teadmisi. Sülle kukkus mulle hoopis rohkem!

Ootasin tuhinas igat oma praktikapäeva, kuna just nii põnevad need olid! Mind võeti kaasa erinevatele väljakutsetele ning sain ohtralt võimalusi proovida ise olukorda kontrollida ja lahendada.

Iga päev oli erinev. Kui ühel päeval läksin ametnikuga kaasa Viljandisse karuputke tõrjuma, siis teisel sain hinnata karukahjusid Jõgeval. Mõni päev läksime metsaomanikega metsa kaitseala piire selgitama ning järgmisel tuli sõita appi abivajavale jänesele või siilile. Tegelased, kes vajasid arstiabi, viisime metsloomaarst Madis Leivitsa juurde, kellelt sain omakorda palju väärt teadmisi ning praktilisi oskusi. Näiteks, kuidas toimida, kui peab parasjagu mõnda suuremat haukalist päästma.

See oli tõesti väga praktiline praktika, kuna tegemisi ja väljasõite oli teinekord hommikust hilisõhtuni. Lisaks sain osaleda ka mõnel väga harival ja huvitaval koolituspäeval, mida väärtustan siiani väga.

Keskkonnaameti praktikalt saadud kogemused aitavad mul kindlasti järgnevatel töödel ja väljakutsetel enesekindlamat tegutseda ja toimida. Tarkusi ja praktilisi oskusi tuli nii uksest kui aknast. Seega, kui kellelgi liigub mõtteid praktika suunas, tahab end proovile panna ja on teinud valikud loodus- või keskkonnahariduse suunal, siis võib-olla ei tasugi enam nii pikalt mõelda!“

Oma muljeid jagab Kristiina Laipalu, kes oli 2021. aastal meie juures kommunikatsioonipraktikal.

„Kandideerisin sel suvel kommunikatsioonialasele praktikale Keskkonnaametisse ning õige pea sain juba intervjuule, mis läks edukalt ning juulis olin juba praktikal. Minu juhendajaks sai kommunikatsioonijuht Kristina. Praktika kestis poolteist kuud.

Keskkonnaameti kommunikatsioonimeeskonnas on igaühel oma roll. Minu ülesandeks sai pressiteadete kirjutamine ning sisekommunikatsiooni haldamine: siseveebi haldamine ja nädala infokirja koostamine. Lisaks sain kätt proovida ka sotsiaalmeedia haldamises ja meediasuhtluses. 

Minu eriala on kommunikatsioon, kuid praktika Keskkonnaametis eeldab teadmisi ka keskkonnast, loodusest ja erinevatest nendega seotud põhimõtetest. Olen ise keskkonnateemadest väga huvitatud ning seetõttu läks õppimine kiirelt. Minu juhendaja oli väga põhjalik ja võttis mind kohe praktika alguses enda töövarjuks. Sain Suure Taevaskoja liivapaljandite teemal koostada esimesel päeval nii sotsiaalmeedia postituse Facebooki ja Instagrami kui ka pressiteate.

Minu jaoks kõige huvitavam oli suhelda praktika vältel oma ala spetsialistidega ning küsida neilt sisendit erinevateks praktilise sisuga pressiteadeteks ja sotsiaalmeediapostitusteks. Tänu sellisele töökorraldusele on keskkonnaspetsialistide nõuanded erinevatel keskkonnateemadel Eesti avalikus ruumis kättesaadavad.

Keskkonnaamet ühendab oma ala spetsialiste, olgu selleks siis inspektorid, kes on igapäevaselt välitöödel või kontoris toimetavad töötajad. Igaühel on oma ülesanne, iga päev tulevad ette uutmoodi teemad, kuna keskkond meie ümber on pidevas muutumises. Seega on praktika väga mitmekesine ja vaheldusrikas.

Minu kolleegid on iga päev lahendamas unikaalseid keskkonnaprobleeme ja mina aitan nende tööd kajastada, et neil oleks rohkem aega välitöödel oma ülesannetele keskenduda.

Mulle meeldis, et praktikal olles saab panustada täpselt nii palju kui ise soovid. Mina andsin oma panuse ning see tasus end ära – 2021. aasta septembrist olen juba avalike suhete spetsialist.“

2021. aasta suvel saadud praktikakogemusest meie järelevalve osakonnas pajatab praktikant Grete Lucia.

„Kandideerisin kevadel praktikale Keskkonnaameti järelevalve osakonda. Peagi sain positiivse vastuse Jõgevamaa büroo juhatajalt ning juba suvel algas pea kaks kuud Jõgevamaa järelevalveosakonnas kestnud praktika. 

Teadsin kohe, et tahan võimalikult mitmekülgset kogemust ja näha-teha kõike, mida saab. Oma tahtmise ma ka sain. Iga päev oli erinev ning kogemusi, teadmisi ja oskusi sain juurde küll ja veel. Veetsin päevi nii metsas kui ka kontoris, külastasin kohti, mida muidu poleks ma kunagi näinud. Nägin, kuidas toimivad põllumajandussuurettevõtted ja käisin reididel. Rakendasin ka koolis õpitut, näiteks mõõtsin nurkloenduriga puistu rinnasdiameetrit. Positiivne oli ka tore kollektiiv, kes oli igati toetav ja meeldiv, mis tegi samuti praktika meeldejäävaks ja huvitavaks. 

Keskkonnakaitse üliõpilasena vastas minu praktika igati ootustele. Praktika oli põnev ja mitmekülgne. Ametist sai väga hea ja üsna põhjaliku ülevaate. Kogemus on kindlasti kasulik tulevikuks ning väga väärtuslik.“

Lisainfo

Keskkonnaameti tutvustus

Loe lähemalt Keskkonnaametist, tegevustest, struktuurist ja teenustest. 

Loe lähemalt

Keskkonnaameti aastaraamat 2020

Tutvu lähemalt ka Keskkonnaameti aastaraamatuga. 

Loe lähemalt

Rohukonn peos. Foto: Maris Sepp

Keskkonnaamet on pälvinud kaugtöö tegija märgise, peresõbraliku tööandja kuldmärgise ja vastutustundliku ettevõtja hõbemärgise.

Viimati uuendatud 14.01.2022