Keskkonnaamet tööandjana

Keskkonnaamet loob ja hoiab head elukeskkonda praegu ning mõeldes ka tulevastele põlvedele. Meie juures on Sul võimalus anda oma panus elukestva ja jätkusuutliku keskkonna säilimisse.

Ootame Keskkonnaametiga liituma kvaliteedijuhti.

Tutvu töökuulutusega täpsemalt talendipanga keskkonnas.

Kandideeri hiljemalt 04.08.2021.

Ootame Keskkonnaametiga liituma isikudosimeetria vanemspetsialisti.

Tutvu töökuulutusega täpsemalt talendipanga keskkonnas.

Kandideeri hiljemalt 22.08.2021.

Ootame Keskkonnaametiga liituma haldusspetsialisti.

Tutvu töökuulutusega täpsemalt talendipanga keskkonnas.

Kandideeri hiljemalt 22.08.2021.

Ootame Keskkonnaametiga liituma keskkonnakaitseinspektorit.

Tutvu töökuulutusega täpsemalt talendipanga keskkonnas.

Kandideeri hiljemalt 16.08.2021.

Tutvu Keskkonnaministeeriumi ja valitsemisala ametiasutuste värbamise ja valiku korraga:

Ootame oma meeskonnaga liituma inimesi, kes kannavad meie organisatsiooniga ühiseid väärtusi.

Need on tulemuslikkus, hoolivus, koostöötahe ja usaldusväärsus.

Meie tegevustel on selged eesmärgid ning nende saavutamiseks teeme süstemaatiliselt tööd.

Oleme pühendunud elukeskkonna säilitamisele tulevastele põlvkondadele. Arvestame erinevate osapooltega ning pingutame ka „kastist välja“ lahenduste leidmisel.

Meil on ühtsed eesmärgid ja tegutseme nendest lähtuvalt. Kaasame oma partnereid ja loome tingimused konstruktiivseks koostööks.

Oleme oma seisukohtades ja väärtushinnangutes läbipaistvad, selged ja kindlad. Suhtleme oma klientidega personaalselt, oleme professionaalsed, ausad ja avatud.

Väljavaade. Foto: Maris Sepp
 • Me tunneme huvi oma kolleegi valdkonna ja tegevuste vastu, selleks võimaldame töövarjutamist.
 • Me harime ennast ja teisi keskkonna kaitse ja seal toimuva osas.
 • Me panustame oma inimeste harimisse, võimaldades erialaseid ja motiveerivaid koolitusi.
 • Me toetame erialase hariduse omandamist töö kõrvalt.
 • Toetame karjäärivõimalusi ja võimaldame oma inimestel areneda organisatsiooni sees ja haldusalas.
 • Me hoolime enda ümber olevatest inimestest ja keskkonnast.
 • Meie inimeste tervis ja turvalisus on meile olulised, seetõttu võimaldame põhjalikke tervisekontrolle ja vaktsineerimisi. Hüvitame prillide ostu 80 euro väärtuses.
 • Me innustame oma inimesi oma tervise eest hoolt kandma, hüvitades kvartalis 100 eurot tervise edendamiseks.
 • Me tunnustame ja väärtustame oma kolleegide tehtud tööd.
 • Me innustame koosolemist läbi heategevuslike ja kasulike ürituste, olles rohkelt looduse keskel ja kaasates ka oma pereliikmeid.
 • Me toetame pere- ja tööelu tasakaalustamist.
 • Me anname lapse 1.klassi minekul ja kooli lõpetamise puhul vaba päeva.
 • Kuigi oleme üle Eesti laiali, saame kokku ühistel üritustel (suveseminarid, sünnipäevad, aastalõpuüritused, matkad, spordiüritused jne).
 • Meil on kaugtöö tegija märgis ja peresõbraliku tööandja algmärgis.
 • Me usaldame oma meeskonda ega loe kontoritoolil istuvaid töötunde – oluline, et töö on tehtud ja kokkulepetest kinni peetud.
 • Me oleme paindlikud – pakume töökohta kodu lähedal ja võimaldame töötada kodukontoris.

2021. aasta praktikakonkursid on selleks korraks lõppenud.

Praktikante värbame Keskkonnaametisse üldjuhul avaliku konkursiga üks kord aastas. Konkursi kuulutame välja aasta alguses Keskkonnaameti kodulehel.

Ootame nii sisuvaldkondadesse kui ka tugiüksustesse praktikale üliõpilasi, kes tunnevad huvi Keskkonnaameti tegemiste ja tööprotsesside vastu ning valdavad eesti keelt kõrgtasemel ja vähemalt ühte võõrkeelt keskmisel tasemel.

Meie juures on praktika käigus võimalus:

 • rakendada ja arendada koolis omandatud teadmisi ja oskusi;
 • seostada teooriat praktikaga;
 • tutvuda erialale iseloomulike ülesannete ja töökeskkonnaga;
 • osaleda üksuste igapäevatöös.

Praktika Keskkonnaametis on tasustamata.

Lisateave praktikale kandideerimise kohta:

Jaanika Reitel

Klienditeenindus- ja personaliosakonna peaspetsialist

Loe meie praktikantide kogemuslugusid

2020. aasta sügisel käis meil praktikal Tartu Ülikooli loodusteaduste magistrant Linda Pall. Teda juhendas meie loodushoiutööde büroo spetsialist Britta Kalgan. Linda praktika oli niivõrd mitmekülgne ja põnev, et ta soovis oma kogemust jagada.

„Minu ootused praktikale olid lihtsad. Soovisin osaleda Keskkonnaameti igapäevatöös ja tegemistes, tutvuda tööülesannetega lähemalt ning kasutada ja täiendada ülikoolis omandatud teadmisi. Sülle kukkus mulle hoopis rohkem!

Ootasin tuhinas igat oma praktikapäeva, kuna just nii põnevad need olid! Mind võeti kaasa erinevatele väljakutsetele ning sain ohtralt võimalusi proovida ise olukorda kontrollida ja lahendada.

Iga päev oli erinev. Kui ühel päeval läksin ametnikuga kaasa Viljandisse karuputke tõrjuma, siis teisel sain hinnata karukahjusid Jõgeval. Mõni päev läksime metsaomanikega metsa kaitseala piire selgitama ning järgmisel tuli sõita appi abivajavale jänesele või siilile. Tegelased, kes vajasid arstiabi, viisime metsloomaarst Madis Leivitsa juurde, kellelt sain omakorda palju väärt teadmisi ning praktilisi oskusi. Näiteks, kuidas toimida, kui peab parasjagu mõnda suuremat haukalist päästma.

See oli tõesti väga praktiline praktika, kuna tegemisi ja väljasõite oli teinekord hommikust hilisõhtuni. Lisaks sain osaleda ka mõnel väga harival ja huvitaval koolituspäeval, mida väärtustan siiani väga.

Keskkonnaameti praktikalt saadud kogemused aitavad mul kindlasti järgnevatel töödel ja väljakutsetel enesekindlamat tegutseda ja toimida. Tarkusi ja praktilisi oskusi tuli nii uksest kui aknast. Seega, kui kellelgi liigub mõtteid praktika suunas, tahab end proovile panna ja on teinud valikud loodus- või keskkonnahariduse suunal, siis võib-olla ei tasugi enam nii pikalt mõelda!“

Lisainfo

Keskkonnaameti tutvustus

Loe lähemalt Keskkonnaametist, tegevustest, struktuurist ja teenustest. 

Loe lähemalt

Keskkonnaameti aastaraamat 2020

Tutvu lähemalt ka Keskkonnaameti aastaraamatuga. 

Loe lähemalt

Rohukonn peos. Foto: Maris Sepp

Keskkonnaamet on pälvinud kaugtöö tegija märgise, peresõbraliku tööandja algmärgise ja vastutustundliku ettevõtja hõbemärgise.

Viimati uuendatud 02.08.2021