Nature Access to All

Projekti Nature Access to All (Ligipääsetav loodus kõigile) eesmärgiks on loodusturismi alase ligipääsetavuse parandamine Lätis, Eestis ja Soomes. Projekti raames korrastatakse loodusobjekte ja vaatamisväärsusi, et muuta need erivajadustega inimestele veelgi kättesaadavamaks (sh ratastoolis, lapsekärudega, pimedatele, kuulmispuuetega inimestele jpt).

  Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi Kesk-Läänemere programm 2014-2020 (www.centralbaltic.eu) ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse (www.kik.ee) toel. Projekti kogumaksumus on 965 773 €, millest ERDF toetus on 762 932 €. Keskkonnaameti projektitegevuste eelarve on 126 968 €.

  Keskkonnaameti põhitegevused:

  • Õppereisi korraldamine Taani saamaks kogemusi ligipääsetavuse parimast praktikast. Õppereisil on esindatud omavalitsuste, mittetulundusühingute ja projekti partnerorganisatsioonid Eestist, Lätist ja Soomest.
  • Erivajadustega inimestele suunatud looduseteemalise õppevahendi „Meeltekohver“ loomine.
  • Ligipääsetavuse seminar Pärnus turismiedendajatele.
  • Üle-euroopalise ligipääsetavuse teemalise veebiseminari korraldamine kaitsealade töötajatele ja teistele loodusturismi asjalistele.
  • Ligipääsetavuse päeva korraldamine Pärnus.

  Projekti läbiviimise aeg: 

  01.05.2019 – 31.10.2021

  Sihtgrupp:

  • sise- ja väliskülastajad
  • turismiettevõtjad ja teenuseosutajad
  • kohalikud omavalitsused, kaitsealad ja -objektid
  • puuetega inimeste ühendused ja organisatsioonid

  Partnerid:

  Otsime Meeltemätaste tutvustamiseks video teostajat

  Metsamättaga loodust õppimas. Aivo Kallas

  Otsime video teostajat Keskkonnaameti õppevahendite komplekti Meeltemätas tutvustamiseks avalikkusele (lühitutvustus koos juhisega, kuidas saab kasutada). Hinnapakkumise esitamise tähtaeg on 23.09.2021 kell 17. Pakkumus esitada kogu töö kohta. Valikukriteeriumiks on madalaim hind.

  Objekt: 

  videoklipid Keskkonnaameti õppevahendite komplekti Meeltemätas tutvustamiseks:

  1. etapp videoklipid eesti ja inglise keeles (helindatud videofailid, subtiitrid eesti ja inglise keeles)
  2. etapp eestikeelne videoklipp eesti viipekeeles ning eesti keele kirjeldustõlkega

  Tulem:

  1. etapp: õppevahendist Meeltemätas on valminud lühike (ca 2 minutit) video koos droonikaadritega. Videod on helindatud eraldi eesti ja inglise keeles ning dubleeritud subtiitritega. Videosid peab olema võimalik kasutada erinevatel platvormidel (televisioonivõimekus, Vimeo, YouTube, Facebook, Instagram). Videofailid on kahes keeles – eesti ja inglise keel – ja toimetatud nii sisuliselt kui keeleliselt.
  2. etapp: õppevahendi Meeltemätas eestikeelse video versioon eesti viipekeeles ja eesti kirjeldustõlkes. Videosid peab olema võimalik kasutada erinevatel platvormidel (televisioonivõimekus, Vimeo, YouTube, Facebook, Instagram).

  Töö valmimise tähtajad:

  etapi töö valmimise tähtaeg: 30.09.2021 (sic!)
  etapi töö valmimise tähtaeg: 15.10.2021

  Pakkumuses esitada tööde teostamise kogumaksumus eurodes käibemaksuga ning eraldi 1. etapi maksumus (peab sisaldama kõiki kulutusi, mis on vajalikud 1. etapi töö teostamiseks) eurodes käibemaksuga ning 2. etapi maksumus (peab sisaldama kõiki kulutusi, mis on vajalikud 2. etapi töö teostamiseks) eurodes käibemaksuga.

  Loe täpsemalt:

  Hinnapäring videoklippide loomiseks

  Kõik projektid

  Tutvu ka teiste Keskkonnaameti projektidega.

  Loe veel

  ​23.-24. septembril toimus Kesk-Läänemere programmi projekti „Nature Access to All /Ligipääsetav loodus kõigile“ lõpukonverents Ventspilsis. Osalejateks Läti omavalitsuste esindajad ning projekti partnerid Eestist ja Lätist. Keskkonnaametit esindasid Nele Sõber projekti juhtrühma liikmena ning Margit Turb projektijuhina. Projekti eesmärgiks on loodusturismi alase ligipääsetavuse parandamine Lätis, Eestis ja Soomes. Projekti tegevustega muudeti mitmed matkarajad, kalapüügikohad, loodusõpe erivajadustega inimestele veelgi kättesaadavamaks (sh ratastoolis, lapsekärudega, pimedatele, kuulmispuudega inimestele jt).​​

  Vahel takistab edasiliikumist mõni füüsiline tõke.

  Üritus oli korraldatud hubase, väikese osalejate arvuga sündmusena. Esimeses osas sai kuulda ettekandeid projekti tegevustest ja saavutatud tulemustest nii projekti juhtpartneri kui ka Läti erivajadustega inimesi koondava organisatsiooni Apeirons silme läbi. ​

  Saime osaks kogemusloost, kuidas ratastoolis aktiivseks jääda. Nele Sõber viis aga osalejate mõtted võimalike edasiste ettevõtmiste suunas, tutvustades Austraalias alguse saanud ning alates 2019. aastast Euroopa Kaitsealade Liidu poolt koordineeritavat programmi Healthy Parks Healthy People. Kaitsealadele suunatud programmi eesmärk on tõsta teadlikkust looduse hüvedest tervise parendamisel, arendada nii kohalikul kui ka Euroopa tasandil valdkondade ülest võrgustikku (sotsiaalvaldkond + keskkonnavaldkond), jagada ideid ja kogemusi.

  Nele Sõber ettekannet tegemas.

  Pärast sõnavõtte suunduti ekskursioonile, tutvumaks ligipääsetavuse näidetega Ventspilsi piirkonnas. Teine päev kujunes osalejatele aga iseäranis aktiivseks, mil tutvuti 8 km pikkusel matkarajal projekti raames tehtud töödega.  

  Projekti raames valminud infotahvliga tutvumas.

  Laupäeval, 14. augustil tähistasime üleriigilist Eesti looduse päeva. Pärnus pöörati sel korral tähelepanu looduse ligipääsetavusele ehk sellele, kuidas loodusobjekte erivajadustega inimestele kättesaadavamaks muuta.

  Seminaripäeva esimeses pooles jagasid Christel Sogenbits mittetulundusühingust Pane oma meeled proovile, Toomas Mihkelson Pärnu Puuetega Inimeste Kojast ja Silver Pulk Pärnu Pimedate Ühingust näiteid seni tehtust ja mõtteid loodusobjektide ligipääsetavuse parandamiseks. Põhiliseks kõlama jäänud seisukohaks oli, et ligipääsetavamaks tuleb teha eelkõige olemasolev taristu. Väga oluline on seegi, et infostendidel, veebilehtedel ja muudel teabelahendustel oleks arvestatud ka erivajadustega inimestega.

  Teises paneelarutelus arutlesid Tatjana Koor EAS-ist, Anneli Lepp Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist ning Kaja Lotman Keskkonnaametist edasiste tegevuste üle. Sõnavõttudes rõhutati, et alati pole suur eelarve määrav, vaid peamine on hea tahtmine ning korralik planeerimine. Sihtgrupile sobiva tulemuse saamiseks tuleks juba tegevuste planeerimisel kaasata asjatundjaid sihtgrupist.

  Keskkonnaameti keskkonnateadlikkuse spetsialist Margit Turb rõõmustas sisukate arutelude üle. „Loodetavasti aitavad vestlustes koorunud mõtted ja järeldused kaasa uutele sammudele. Paljud lahendused, näiteks kalastus- ja puhkekohad ning infostendid Lääne-Eestis – on head suunanäitajad, millest tasub eeskuju võtta,“ sõnas ta.

  Rannahotelli hoovialal said linnainimesed oma meeled proovile panna. Huvilised said proovida ratastooliga liikumist erinevatel kallakutel ja takistustel. Samuti sai aimu, kuidas pimedana liikuda juhtkoera abil ja kasutada nutiseadmeid ning tutvustati punktkirja ja kirjeldustõlget. Võimalik oli tutvuda ka erinevate kuuldeaparaatidega ning katsetada viiplemist. Eri simulatsioonide kaudu sai proovida, kui keeruline on igapäevaseid tegevusi teha näiteks lihasnõrkuse või reuma korral. 

  Keskkonnaamet pakkus huvilistele võimalust osaleda meelteretkedel Pärnu rannaniidu matkarajal. Keskkonnaamet on välja töötanud „meeltemätta“ ehk mättakujulise õppevahendi, mille abil saab tajuda loodusega seotud lõhnu ning kombata esemeid. Õppevahendi loomisel on arvestatud eeskätt pimedate ja kurtide vajadustega. Mättad on raba-, metsa- ja rannikuteemalised ning neid on võimalik Keskkonnaametilt laenutada.

  Ligipääsetavuse päev toimus Kesk-Läänemere programmi projekti Nature Access to All (Ligipääsetav loodus kõigile) käigus ning seda korraldasid MTÜ Lääne-Eesti Turism, Pärnu Linnavalitsus ja Keskkonnaamet.

  Lisateave:
  Margit Turb
  Keskkonnaameti keskkonnateadlikkuse spetsialist
  margit.turb@keskkonnaamet.ee
  518 6747

  14. august on Eesti looduse päev ja selleks, et looduse hüvesid saaksime me kõik nautida, pöörame oma päeva raames tähelepanu loodusobjektide ligipääsetavusele.

  Kell 12–16 on Pärnu Rannahotelli (Ranna puiestee 5, Pärnu) hoovis avatud PANE OMA MEELED PROOVILE ala kuue erineva meelepunktiga. Lisaks ratastooliga takistusrajale ja nägemispuudega punktile saab aimu kuulmispuudega erivajadustest, proovida juhtkoeraga kõndimist ning teha tutvust reuma ja peenmotoorikaga seonduvaga. Eraldi on LASTEALA, kus lapsed saavad värvida reljeefsete joontega pilte ja meisterdada. Igas tegevuspunktis on juhendamas erivajadusega juhendaja.

  Kell 12.30, 14.30* ja 16.00 toimuvad Pärnu rannaniidu matkarajal giidiga MEELTERETKED. Keskkonnaamet tutvustab „Nature Access to All“ projekti raames välja töötatud uut mättakujulist meeltekohvrit – õppevahendit, millega saab loodusega tutvuda erinevate meelte kaudu. Retked kestavad tund aega ja algavad Rannahotelli tagant. Retkele saab end kirja panna kohapeal.

  *Kell 14.30 retk on koos viipekeele tõlkega.

  Kell 12–14 toimub eelregistreerimisega SEMINAR, mis annab lühikese ülevaate ligipääsetavuse projekti „Nature Access to All“ raames ellu viidud tegevustest ning heidab pilgu tulevikku, kuidas saab Eestis teha loodusobjekte erivajadusega inimestele rohkem ligipääsetavaks. Paneeldiskusioonis vaatavad tulevikku EASi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaameti ja puuetega inimeste esindajad. Modereerib Meelis Joost.
  Seminarile saab registreeruda kuni 9. augustini www.cutt.ly/fmHalXP 

  Läbi päeva on kohapeal eksponeeritud spetsiaalne näitusstend, mis tutvustab projekti raames Lääne-Eestis ligipääsetavaks muudetud loodusobjekte.

  Üritus on TASUTA!

  Vaata ka: ligipääsetavad loodusrajad www.looduseleligi.ee 

  Ligipääsetavuse päeva korraldavad Pärnu linnavalitsus, Keskkonnaamet ja MTÜ Lääne-Eesti Turism. Üritust toetab Euroopa Regionaalarengu Fond Kesk-Läänemere programmi 2014–2020 raames.

  Maikuu alguses toimus üle-euroopaline veebiseminar ligipääsetava loodusturismi teemal. Seminaril tutvustati looduse ligipääsetavust kasutaja vaatepunktist tuntud Soome reisiblogija ja ligipääsetavuse eksperdi Sanna Kalmari esituses, samuti jagati näiteid kaasava loodushariduse ja loodusradade ligipääsetavuse lahenduste kohta. Kesk-Läänemere kogemust looduse kättesaadavuse lahendustega jagas Lätist NatAc projekti juhtpartner Alise Lūse ning Lõuna-Euroopa kogemust vahendas Barcelona loodusparkide võrgustiku keskkonnahariduse spetsialist Dafne Farré Lladó.

  Veebiseminari korraldasid EUROPARC Föderatsioon ja Põhjamaade-Baltimaade sektsioon, Keskkonnaamet, Kurzeme regioon, MTÜ Lääne-Eesti Turism, Pärnu Linnavalitsus ja Metsähallitus. Toetas Euroopa Regionaalarengu Fond Kesk-Läänemere programmi 2014-2020 projekti "Nature Access to All" raames.

  Veebiseminari video "Why and How to Make Nature More Accessible"

  Link EUROPARCi lehele: Why and How to Make Nature More Accessible? - EUROPARC Federation

  Sanna Kalmari ettekanne "The Meaning of Accessible Nature – Being outdoors as part of the national identity (PDF)"

  Dafne Farré Lladó ettekanne "Don't Stay at Home! Accessibility in the Natural Parks Network of Barcelona Provincial Council (PDF)"

  Alise Lūse ettekanne "Nature Accessibility Solutions & Promotion of Understanding in the Central Baltic Region (PDF)"

  Pressiteade veebiseminari kohta Keskkonnaameti kodulehel.

  Meie lühikest Meeltemätta (Chest of Senses - inglise keeles) tutvustust saab näha Keskkonnaameti YouTube'i kanalilt. Tutvustus valmis veebiseminari jaoks ning see on inglise keeles.

  Meie mättakujuliste kohvrite ehk meeltemätaste juhendid koos laenutusteabega on kättesaadav keskkonnahariduse portaalist õppematerjalide rubriigist. Juhend on portaalis eesti ja inglise keeles. Vaata lähemalt eestikeelselt lehelt: "Meeltemätas - õppevahend looduse tutvustamiseks meelte kaudu" või inglisekeelselt lehelt: "Chest of Senses". 

  Mättakujuline meeltekohver ehk Meeltemätas on õppevahend looduse tutvustamiseks nendele, kes ei näe või ei kuule. Seotud silmadega Marko Reikopile tutvustas vahetult enne märgalade päeva rabakohvrit Eesti Pimedate Liidu aseesimees Priit Kasepalu. Saatelõiku näeb ETV kodulehelt.

  Kuvatõmmis saatest Ringvaade. Allikas: etv.err.ee

  Mättakujulised meeltekohvrid on sisuliselt tööriistakastid looduse vahendajatele. Nende abil saavad näiteks loodusgiidid ja õpetajad tutvustada looduskooslusi meie eri meelte kaudu.

  Meeltekohvreid on meil kolme tüüpi: raba, salumetsa ja rannikumaastike (eeskätt rannaniidu) tutvustamiseks. Kohvrite loomisel on arvestatud eeskätt pimedate ja kurtide inimeste vajadustega, kuid neid saavad kasutada ka nägijad ja kuuljad.

  Õppematerjale saab meie käest laenutada alates 2021. aasta kevadest. Uuri lähemalt keskkonnahariduse portaalist.

  #keskkonnaamet #natac #centralbaltic #natureaccesstoall

  Keskkonnaaamet ja Keskkonnaministeerium kutsusid õpetajaid, loodus- ja keskkonnahariduskeskuste spetsialiste, loodusretkede juhendajaid ja kõiki teisi huvilisi osalema keskkonnahariduse virtuaalkonverentsil "Hoia, mida armastad!". Konverents toimus Worksup keskkonnas 21. oktoobril 2020. Konverentsi päevakava ja teised ettekanded on leitavad keskkonnahariduse portaalist.

  MTÜ Lääne-Eesti turism koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga ja Keskkonnaametiga korraldab ettevõtjatele, loodushuvilistele ja omavalitsustele projekti “Nature Access to All” raames seminari “Ligipääsetav loodusturism – miks ja kellele?”. Räägime, kuulame ja mõtleme, millised on teoreetilised ja praktilised võimalused ligipääsetava loodusturismi arendamiseks.

  Toimumise aeg: 5. märts 2020, kell 10.00-16.30
  Toimumise koht: Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst. 57, Pärnu

  Seminari päevakava:

  10.00-10.30  Registreerimine ning hommikukohv
  10.30-10.45  Kus me oleme ja kuhu liigume? Tervitussõnad ja sissejuhatus päeva. Moderaator Tatjana Koor (Tartu Ülikooli Pärnu kolledž)

  10.45-11.15  Projekti “Nature Access to all” tutvustus. Ligipääsetavuse kontrollnimekiri ettevõtjatele ja omavalitsustele. Esinejad: Anneli Haabu (MTÜ Lääne-Eesti Turism), Helen Kask (Eesti Puuetega Inimeste Koda), Margit Turb (Keskkonnaamet)

  11.15-11.45  Klaara-Manni Puhke- ja seminarikeskus - ettevõtja kogemus ligipääsetavuse arendamisel. 

  11.45-12.15  Puhta Vee teemapark Metsamõisa talu – erivajadustega inimesed looduses, kas seda on vaja? Priit Adler (Metsamõisa talu)

  12.15-13.00  Lõunapaus

  Kuhu me tahame jõuda? Kuulame, kõneleme ja jagame praktikute kogemusi ning otsime häid lahendusi tulevikueesmärkide osas.

  13.00-14.45  Millised on võimalused ja väljakutsed erivajadustega inimestele loodusturismiteenuste kasutamisel. Kogemused ja vajadused reisimisel. Mõtteid ja kogemusi jagavad: Jakob Rosin nägemispuude vaatest, Tom Rüütel liikumispuude vaatest, Jari Pärgma kuulmispuude vaatest, Liis Niinemets erilise lapse ema vaatest

  14.45-15.00  Sirutuspaus

  15.00-16.00  Mõttevahetus “Mida vajan ligipääsetava loodusturismi arendamiseks?”. Arutelu laudkondades: Millised on tänased takistused ligipääsetava loodusturismi arendamisel? Kuidas neid ületada?

  16.00-16.30  Laudkondade ja päeva kokkuvõtted

  Seminar toimub INTERREG Central Baltic programmi 2014-2020 projekti "Nature Access to All" raames.

  Vaata ka MTÜ Lääne-Eesti Turism kodulehelt.

  Info ja küsimuste korral: Anneli Haabu, NatAc projektijuht, anneli@westestonia.com, tel 527 0660

  Viimati uuendatud 22.09.2021