Keskkonnaamet kutsub huvilisi Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala teemal arutlema

28.10.2021 | 09:11

Neljapäeval, 4. novembril 2021 tutvustab Keskkonnaamet Nõmme Linnaosa Valitsuse saalis avalikkusele Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise kavatsust. Kuna ala kaitsekorraga kehtestatud piirangud võeti vastu enne looduskaitseseaduse jõustumist, tuleb ala kaitse-eeskirja uuendada.
    • Jaga

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala asub Tallinnas, Nõmme ja Mustamäe linnaosades. Kaitseala eesmärk on kaitsta ja tutvustada metsakooslusi, maastikuilmet, elustiku mitmekesisust, Mustamäe nõlva ja Nõmme liivikuid. Samuti kaitstakse alal Glehni pargi allikaid, sealhulgas Rõõmuallikat ja Õpiringi kive, aga ka nõmmnelgi kasvukohti ja kanakulli elupaiku.

Kaitseala välispiiris planeeritakse väikesi muudatusi. „Praegu on kaitse all 200,9 ha suurune ala. Kaitseala pindala plaanime vähendada kokku 3 ha võrra, et viia ala piir vastavusse põhikaardi ja maaüksuste piiridega. Lisaks piiritletakse kaitseala servadest välja need alad, kus ei ole kaitse-eesmärgiks seatud väärtusi. Piir laieneb aga kaitsealuse nõmmnelgi elupaiga kaitseks munitsipaalomandis maaüksustele ja metsakoosluste kaitseks riigimaale,“ selgitas Keskkonnaameti looduskaitse planeerimise osakonna juhtivspetsialist Riina Kotter. 

Võrreldes praegu kehtiva kaitse-eeskirjaga ei plaani Keskkonnaamet uues kaitsekorras suuri sisulisi muudatusi teha. „Ala jääb endiselt tervikuna piiranguvööndisse. Peamised muudatused on seotud metsa majandamise ja rahvaürituste korraldamisega. Näiteks on plaanis alal keelata uuendusraie ja täpsustada, millised piirkonnad sobivad suurte rahvaürituste korraldamiseks kõige paremini. Need kaitsekorra täpsustused on vajalikud, et ala loodusväärtusi senisest veel paremini hoida,“ tähendas Riina Kotter.

Kuna maastikukaitseala metsi kasutavad inimesed puhke- ja sportimisalana, on aastaid arutatud, kuidas leida tasakaalu loodusväärtuste kaitse ja vaba aja veetmiseks mõeldud tegevuste vahel. Nii on tehtud Keskkonnaametile ettepanek muuta ala kaitsekorda leebemaks, et Vanaka mäele saaks rajada mäesuusakeskuse, paigaldades sinna suusatõstukid, ehitades sobivad suusanõlvad ning vajaliku teenindushoone. Mustamäe nõlv, mis tekkis mandrijää viimasel pealetungil ja tähistab toonast mandrijää serva asendit, on aga üks kaitseala tähelepanuväärseimaid väärtusi ning vajab riiklikku kaitset. Seetõttu pole Keskkonnaamet ala uue kaitse-eeskirja väljatöötamise kavatsuses kaitsekorra leevendamist ehitustegevuse suhtes ette näinud. 

Kohtumise eesmärk on enne kaitse-eeskirja muutmise menetluse algatamist selgitada välja huvigruppide seisukohad. Keskkonnaamet ootab kohalikke inimesi arutelus aktiivselt osalema. Väljatöötamise kavatsust tutvustav koosolek toimub 4. novembril 2021 kell 16 Nõmme Linnaosa Valitsuse saalis. Koroonaolukorra tõttu soovitame arutelul osaleda veebirakenduse MS Teams kaudu. Kohapeal toimub arutelu kontrollitud ruumides, kus saavad osaleda vaid terved ja COVID tõendiga osalejad. Siseruumides palume kõigil kanda maski.

Keskkonnaamet ootab seisukohti Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise kohta 18. novembriks 2021. Rohkem teavet avalikustamise ja väljatöötamise kavatsuse kohta leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

Lisateave:
Riina Kotter
Keskkonnaameti looduskaitse planeerimise osakonna juhtivspetsialist
riina.kotter@keskkonnaamet.ee
503 7128

Andri Küüts

avalike suhete nõunik