Ootame ettekandeid konverentsile “Liigid, nende seisund tänases Eestis - kuidas edasi?”

15.10.2021 | 12:49

Euroopa Liidu elurikkuse strateegia peamine eesmärk on peatada elurikkuse kadu. Liikide väljasuremine ei ole ainult loodusliku mitmekesisuse mure. See toob kaasa kliima-, majandus-, tervise- ja sotsiaalvaldkonna probleeme.
    • Jaga

Tulemuslik liigikaitse põhineb teadmispõhistel kaitsemeetmetel ja teadusuuringute tulemustel. Usaldusväärsed andmed liikide seisundi ja selle muutuste kohta on olulised, sest nende abil saab hinnata looduskaitse mõjusust ja strateegiliste eesmärkide täitmist.

Viimase viie aasta jooksul on Eesti liikide punase nimestiku uuendamisel hinnatud pea poolte (14 000) meil teadaolevate liikide ohustatust. 4000 liigi puhul saame jälgida ohustatuse hinnangute muudatusi pikema aja jooksul. Viimati arutati liigikaitse küsimusi põhjalikumalt 2018. aastal konverentsil „Liigikaitse Eesti ajateljel”.

6.-7. detsembril 2021 toimub Tallinna Loomaaia keskkonnahariduse keskuses konverents „Liigid, nende seisund tänases Eestis – kuidas edasi?“. Konverentsil tutvustatakse Eesti liikide seisundit ja liigikaitselisi teadusuuringuid, sealhulgas avalikustatakse Eesti liikide aastatepikkuse ohustatuse hindamise tulemused. Konverentsi päevakava saab teatavaks novembri alguses. Siis avatakse ka konverentsile registreerumine.

25. oktoobriks 2021 on oodatud liikide seisundi, seisundi muutuste ja nende põhjuste ning liigikaitseliste uuringute ettekannete (nii suuliste kui posterettekannete) teemad. Palume teemad saata e-posti aadressil agu.leivits@keskkonnaamet.ee.

Konverentsi korraldamisel lähtume riigis kehtestatud piirangutest. Praeguse info kohaselt saavad kohapeal osaleda vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 läbi põdenud või negatiivse testitulemusega osalejad. Juhul, kui riigis kehtestatud piirangud ei võimalda füüsilise osalusega konverentsi korraldada, toimub konverents virtuaalselt.

Konverentsi korraldajad: Tallinna Loomaaed, Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium, Keskkonnaagentuur, Eesti Maaülikool, Tartu Ülikool.

Lisateave:
Agu Leivits
Keskkonnaameti eluslooduse valdkonna nõunik
agu.leivits@keskkonnaamet.ee
510 1175

Kristiina Laipalu

Keskkonnaameti avalike suhete spetsialist