Keskkonnaamet ootab elektripüügiagregaate loovutama

26.10.2021 | 14:40

Kalade püük elektriga on suure kaasuva keskkonnakahju tõttu keelatud, samuti on keelatud elektripüügiagregaadi omamine, valmistamine või müümine. Sel sügisel saab aga elektripüügiagregaadi karistuse kartuseta Keskkonnaametile ära anda.
    • Jaga

„Elektripüük tekitab kõigile vooluvälja sattunud vee-elanikele tõsiseid sisemisi vigastusi,“ selgitas Keskkonnaameti Harju järelevalvebüroo juhtivinspektor Ott Aid. „Isegi kui esialgu paistab, et mõned kalad ujusid minema, on neil tõenäoliselt tugevates krampides tekkinud lihasrebendid või isegi selgroomurrud, see tähendab asjatuid kannatusi ja varjatud hukkumist. Selliste kõrvalmõjude tõttu ongi keelatud nii elektriga püük kui elektripüügiagregaadi omamine üldse,“ selgitas inspektor. 

Kala elektriga püüdmise vahendi ebaseadusliku valmistamise, omamise, transportimise või kasutamise eest karistatakse rahatrahviga kuni 1200 eurot, vahendi kastuamise korral lisandub kohustus tasuda tekitatud keskkonnakahju kümnekordses määras. 

Tänasest aasta lõpuni on aga võimalik kõigil, kelle valdusesse sellina aparaat mingil põhjusel on sattunud, agregaat Keskkonnaametile loovutada. Lisaküsimusi loovutajale ei esitata ning mingit menetlust või karistust agregaadi omamise tõttu ei järgne. 

„Eesmärk on need ohtlikud aparaadid kokku koguda, et need ei satuks röövpüüdjate kätte,“ selgitas keskkonnainspektor Ott Aid.   

Elektripüügiagregaadi loovutamiseks tuleks ühendust võtta lähima Keskkonnaameti järelevalvebürooga ning aeg agregaadi äraandmiseks kokku leppida. 
 

Liivi Reinhold

avalike suhete peaspetsialist