Keskkonnaametile anti peresõbraliku tööandja kuldmärgis

17.11.2021 | 18:25

17. novembril 2021 andsid tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo virtuaalsel tunnustusüritusel Keskkonnaametile üle peresõbraliku tööandja programmi kõrgeima tunnustuse – kuldmärgise.
    • Jaga

Keskkonnaametit kiideti programmis osalemise käigus selle eest, et me ei ole koroonakriisi sees unustanud vajadus tpöörata värske ühendametina veelgi enam tähelepanu meie-tunde ja ühise organisatsioonikultuuri loomisele. Esile toodi näiteks meie virtuaalseid kohvihommikuid, mis on heaks eeskujuks ka teistele organisatsioonidele. Koroonaolukorras, kus on raske silmast silma kohtuda, toob see ameti töötajaid ikka ja jälle kokku. Lisaks oleme kogu riigis silma jäänud meie töötajate kõrge vaktsineerituse tasemega (90%).

Meie peadirektori kohusetäitja Olav Avarsalu leiab, et programm on nii tööandjale kui ka kõikidele töötajatele heas mõttes meeldetuletuseks. Meil on juba praegu päris palju asju hästi, kuid oleme nendega oma igapäevases tööelus juba nii ära harjunud, et ei pruugi tajuda neid väärtustena, mille poole teised organisatsioonid alles püüdlevad. „Kui vaadata hiljuti avaldatud ihaldusväärse tööandja omaduste nimekirja, siis võime paljusid neist omadustest seostada ka Keskkonnaametiga – näiteks paindlik tööaeg, kaugtöö võimaldamine, sõbralik töökeskkond, kaasamine oluliste otsuste langetamisse. Aga kindlasti on ka neid aspekte, kus peame pingutama, et tööandjana head taset hoida ja väärida,” ütles Olav Avarsalu.

Tervise- ja tööministri Tanel Kiige sõnul on peresõbraliku tööandja programmi idee muuta ühiskonna hoiakuid senisest hoolivamaks töötaja ja tema lähedaste suhtes.  „Peresõbraliku tööandja programmis osalevad organisatsioonid otsivad pidevalt ja süsteemselt võimalusi, kuidas säilitada positiivne töökultuur, kus töötajatel on hea olla. Tänased märgise saajad on teinud suuri pingutusi selleks, et ka kõige keerulisemates kriisioludes hoida üleval koostöövaimu ning leidnud nutikaid lahendusi töötajate motivatsiooni toetamiseks," rääkis Kiik.

Keskkonnaamet on tööandjana pidanud üheks oluliseks töörõõmu komponendiks töö sellisel viisil korraldamist, et see arvestaks ka töö- ja pereelu ühildamisega. Asjatundlikud ja motiveeritud inimesed on üks viiest suurest arengueesmärgist ka meie uues strateegias.

Peresõbraliku tööandja märgise programmis osalevad märgist taotlevad organisatsioonid 1,5–3 aastat. Seejärel väljastatakse neile vastavalt hindamisele kas pronks-, hõbe- või kuldmärgis. Programmi konsulteerimise ja hindamine kätkeb endas tööelu eri aspekte, alates värbamisest kuni töösuhte lõpetamiseni, ja hõlmab muu hulgas töötajate tunnustamist, professionaalse arengu toetamist ning organisatsiooni hea töökeskkonna, suhtlemiskliima, organisatsioonikultuuri ja info liikumise tagamist.

Lisateave:
Margit Klein
Keskkonnaameti klienditeenindus- ja personaliosakonna peaspetsialist
margit.klein@keskkonnaamet.ee
5693 0801

Kristiina Laipalu

avalike suhete spetsialist